Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Návštevy na stredných školách

Neváhajte a kontaktujte nás na adrese info@kvhk.sk Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným krokom väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú. Kam po maturite? Na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášku?

S cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na našej fakulte sa zúčastňujeme na propagačných, ale aj odborných prednášok žiakov na stredných školách. Ich tému prispôsobujeme požiadavkám pedagógov, typu predmetu v rámci ktorého vieme obohatiť a objasniť  niektoré procesy.

Pri agitácii žiakom poskytujeme plnohodnotné informácie o  akreditovaných študijných programoch na stupni bakalárskom a ďalej aj inžinierskom (prípadne doktorandskom). Podávame informácie k možnosti využívania výpočtovej techniky, zapájanie sa do riešení výskumných úloh, možnosti absolvovať časť štúdia v zahraničí ale aj aký je dopyt zo strany zamestnávateľov. V neposlednom rade informujeme o termínoch podávania prihlášok, či už v tlačenej alebo elektronickej forme.

 

  • Chceš, aby sme navštívili tvoju strednú školu?
  • Ako trieda (skupina) ťa láka zažiť prednášku na vysokej škole? Pozrieť si priestory možno tvojej budúcej fakulty?
  • Chceš vedieť akému výskumu sa venujeme?

 

Neváhajte a kontaktujte nás na adrese info@kvhk.sk

 

Aj tu sme boli:

Malacky, november 2014

malacky_prop_2014_1.jpg
malacky_prop_2014_2.jpg
malacky_prop_2014_3.jpg
malacky_prop_2014_4.jpg
malacky_prop_2014_5.jpg
malacky_prop_2014_6.jpg

Galanta, november 2014

galanta_01.jpg
galanta_02.jpg
galanta_03.jpg
galanta_04.jpg

Malacky, september 2015 (Záverečná konferencia pri príležitosti ukončenia projektu, Program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - povodne a sucho)

malacky_01.jpg
malacky_2015_1.jpg

Vrbové, Gymnázium, február 2016

dsc_0264.jpg

Foto: KVHK