Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Staň sa na hodinu vysokoškolákom

Katedry, ktoré zabezpečujú výučbu odborných predmetov odborov na študijných programoch Vodné hospodárstvo a vodné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovanie spustili pilotný projekt s názvom „Staň sa na hodinu vysokoškolákom", ktorý je zameraný na spoluprácu stredných škôl a Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov v oblasti vodného hospodárstva a zároveň ich oboznámiť s možnosťou štúdia na Stavebnej fakulte. Pandemická situácia prinútila aj oblasť školstva prostredníctvom dištančného vzdelávania presunúť sa do online priestoru, čo nám umožňuje osloviť širšie spektrum študentov, bez ohľadu na ich pôsobisko.

V rámci projektu ponúkame prednášky, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na vodu a krajinu a sú vhodné pre všetky stredné školy. Témy a obsah prednášky môžu plnohodnotne alebo čiastočne nahradiť, ale aj spestriť stredoškolské učivo. Prednášky slúžia na doplnenie vedomostí o elementárnej zložke životného prostredia a na rozšírenie obzoru študentov v oblastiach, ktoré momentálne rezonujú v našej spoločnosti a to ekológia, vodné a odpadové hospodárstvo, vodné stavby, krajinná architektúra a zeleň v našich mestách.

Vďaka jazykovým znalostiam prednášateľov sú prednášky ponúkané v niekoľkých jazykových mutáciach.


Zoznam ponúkaných prednášok

Poster projektu