Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Činnosti katedry

Katedra ponúka výučbu v bakalárskom a inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva.

projekty a výskum

Vykonávame výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti hydrológie, vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva. .... čítaj viac
Katedra ponúka výučbu v bakalárskom a inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia, postgraduálne vzdelávanie. ... čítaj viac
spolupráca a stáže Spolupracujeme s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi a orgánmi štátnej správy ... čítaj viac