Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Pre stredné školy

Stavebná fakulta (SvF) má 21 katedier, Ústav súdneho znalectva pre oblasť stavebníctva a geodézie, Centrum informačných technológií (CIT) a Knižnicu a informačné centrum (KIC), ktoré zabezpečujú významné vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum (podrobnejšie viď www.svf.stuba.sk).

Pozri, čo ponúka Stavebná fakulta STU v Bratislave.

 

Študuj s nami na SvF akreditované štúdijne programy zamerané na vodu, životné prostredie a krajinu:

 

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) PROMO VIDEO

Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP) PROMO VIDEO

 

Facebook Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Katedry zaoberajúce sa vodnými stavbami, vodným hospodárstvom a enviromentálnymi otázkami na Stavebnej fakulte, STU v Bratislave:

Katedra vodného hospodárstva krajinyKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

NEBUĎ BÁBOVKA - neboj sa techniky a príď študovať na STU (video)