Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Deň otvorených dverí 2023

Dňa 9.2. sa na našej fakulte konal deň otvorených dverí na ktorom sme privítali približne 500 študentov a ich rodičov. Návštevníci mali možnosť prezrieť si priestory našej fakulty, porozprávať sa s vyučujúcimi a zúčastniť sa aktivít, ktoré pre nich pripravili členovia katedier.

 

Medzi aktivity, ktoré si mohli návštevníci pozrieť a vyskúšať patrila ukážka virtuálnej reality, 3D tlač,  fotogrametrické a laserové skenovanie, trhanie striech, či zadažďovací simulátor.

V rámci prehliadok školy mali návštevníci možnosť prezrieť si laboratóriá viacerých katedier, napríklad hydrotechnické laboratórium, laboratórium architektúry, laboratórium stavebnej mechaniky alebo kovových a drevených konštrukcií.

V stánku Katedry vodného hospodárstva krajiny sme spolu s kolegami z katedier Zdravotného a environmentálneho inžinierstva (KZEI)Hydrotechniky (KHTE) privítali záujemcov o bakalárske študijné programy Krajinárstvo a krajinné plánovanie a Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Pripravili sme si pre nich ukážky krajinárskych študentských prác, portfóliá, modely vodného diela a vakovej hate a simulátor dažďa s rozchodníkovým kobercom.

 

 

Záujemcovia si mohli v hydrotechnickom laboratóriu prezrieť niekoľko veľkých modelov vodných stavieb, vrátane modelu VD Žilina.

Súčasťou programu boli aj prednášky určené na predstavenie tém, ktorým sa študenti môžu počas štúdia venovať, napríklad prednáška Ing. Tomáša Funtíka, PhD. na tému Digitálna premena stavebníctva. Prednáška Ing. Anety Alexandry Ožvat - Matematika nie je žiadnym strašiakom, mala študentom priblížiť praktické využitie matematiky. O „vodársku" prednášku sa postaral prof. Ing. Juraj Janák, PhD., ktorý návštevníkom porozprával o Monitorovaní kolobehu vody na Zemi.

Deň otvorených dverí prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a dúfame, že sa v rovnako hojnom počte uvidíme aj nabudúce!

Ešte stále je možné podať si prihlášku na niektorý z odborov Stavebnej fakulty pre rok 2023/2024. Uzávierka pre podávanie prihlášok je 30.4.2023. Viac informácii nájdete na stránke https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-uchadzacov/bakalarske-studium.html?page_id=1702

 

Text: Ing. Barbora Považanová
Foto: Ing. Lynda Paulíková

 

01a.jpg
02a.jpg
03a.jpg
04a.jpg
05a.jpg
06a.jpg
07a.jpg
08a.jpg
09a.jpg
10a.jpg
11.jpg
12a.jpg
13a.jpg
14a.jpg
15a.jpg
20230209_095616.jpg
20230209_103424.jpg