Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Deň otvorených dverí 2016

Vo štvrtok 11.2.2016 Stavebná fakulta STU v Bratislave otvorila svoje dvere všetkým stredoškolákom, ich rodičom, stredoškolským profesorom a ďalším záujemcom o štúdium, ktorí mali možnosť získať informácie priamo od zástupcov jednotlivých akreditovaných študijných bakalárskych programov.

dod_svf_2016_001.jpg
dod_svf_2016_002.jpg
dod_svf_2016_003.jpg
dod_svf_2016_004.jpg
dod_svf_2016_005.jpg
dod_svf_2016_006.jpg
dod_svf_2016_007.jpg
dod_svf_2016_008.jpg
dod_svf_2016_009.jpg
dod_svf_2016_011.jpg
dod_svf_2016_013.jpg
dod_svf_2016_014.jpg
dod_svf_2016_019.jpg
dod_svf_2016_018.jpg

Foto: Ing. Peter IVAN

V aule Akademika Bellu o 11-stej hodine sa konal hlavný program, kde v rámci prezentácii a diskusie boli študenti oboznámení o systéme štúdia, prijímacom konaní, o uplatnení v praxi a samozrejme aj o možnostiach života, aktivitách študentov Stavebnej fakulty.

dod_svf_2016_055.jpg
dod_svf_2016_057.jpg
dod_svf_2016_060.jpg
dod_svf_2016_061.jpg
dod_svf_2016_058.jpg
dod_svf_2016_062.jpg

Foto: Ing. Peter IVAN

V rámci DoD si návštevníci mohli prezrieť priestory fakulty, špecializované laboratória, priamo si pozrieť záverečné práce, ročníkové projekty, experimentálne pokusy, ktoré si pre nich pripravili zastupcovia jednotlivých študijných programov.

dod_svf_2016_022.jpg
dod_svf_2016_023.jpg
dod_svf_2016_026.jpg
dod_svf_2016_028.jpg
dod_svf_2016_030.jpg
dod_svf_2016_031.jpg
dod_svf_2016_033.jpg
dod_svf_2016_034.jpg
dod_svf_2016_035.jpg
dod_svf_2016_036.jpg
dod_svf_2016_038.jpg
dod_svf_2016_040.jpg
dod_svf_2016_041.jpg
dod_svf_2016_042.jpg
dod_svf_2016_043.jpg
dod_svf_2016_047.jpg
dod_svf_2016_048.jpg
dod_svf_2016_050.jpg
dod_svf_2016_051.jpg
dod_svf_2016_052.jpg

dod_svf_2016_062.jpg
dod_svf_2016_063.jpg
dod_svf_2016_064.jpg
dod_svf_2016_076.jpg
dod_svf_2016_073.jpg
dod_svf_2016_070.jpg
dod_svf_2016_068.jpg
dod_svf_2016_065.jpg
dod_svf_2016_077.jpg
dod_svf_2016_079.jpg

Foto: Ing. Peter IVAN