Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017

Prihlášku možno podať písomne alebo elektronicky (návod na vyplnenie e-prihlášky). Viac informácii tu.

Akreditované študijné bakalárske programy (len denná forma štúdia, v externej forme nie je možné študovať v žiadnom štud. programe):

V šk. roku 2017/2018 sa otvorí štud. program Krajinárstvo a krajinné plánovanie v bakalárskom stupni už aj na Stavebnej fakulte STU.


Študenti po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa môžu priamo pokračovať na inžinierskom študijnom programe (je nutné si však podať prihlášku).