Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa opäť po roku konal Deň Otvorených Dverí. DOD má predovšetkým pomôcť uchádzačom/maturantom pri rozhodovaní, aký študijný program si majú zvoliť pre ich dalšie smerovanie. Naša fakulta vzdeláva už viac ako 80 rokov v oblasti stavebníctva a geodézie a má v súčasnosti 8 akreditovaných štúdijných programov na prvom stupni (bakalárske štúdium).

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Možnosť sa prísť pozrieť na DOD má napomôcť aj prípadným záujemcom, ktorí ešte váhajú nad našou alebo inou fakultou. Mnohí sa mohli presvedčiť, aké široké uplatnenie má stavebný inžinier, a tak zvážiť voľbu svojej budúcej kariéry.

6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
91.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

Návštevníci DOD mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská a priamo sa porozprávať so zástupcami študijných programov, zamestnancami všetkých laboratórií a zariadení na fakulte. V priestoroch auly B105 sa predstavili študijné programy Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) a Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP). Svojou účasťou nás podporil pán štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla, ako aj naši úspešní absolventi zamestnaní v oblasti vodného hospodárstva (zástupcovia Slovenského vodohodpodárskeho podniku, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, DHI Slovakia a spolupracovníci Modrej školy).

17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg

V rámci hlavného programu v aule B101 si mali možnosť vypočuť vedenie fakulty, všeobecné podmienky prijatia a informácie o štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Viac na stránke Stavebnej fakulty.

33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg

Foto: Veronika Soldanová, Gabriel Foldes