Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Prípadové štúdie

Keďže problémy degradácie pôdy sú spôsobené súhrou biofyzikálnych, socio-ekonomických a politických faktorov, z ktorých každý sa líši vzhľadom na lokalitu v rámci Európy, sú tieto problémy podľa jednotlivej lokality špecif cké a vyskytujú sa v rôznych mierkach. Preto je v projekte RECARE zahrnutých 17 prípadových štúdií ohrozenia pôdy so zámerom študovať rôzne podmienky, ktoré sa vyskytujú v celej Európe, a nájsť vhodné odpovede pomocou inovatívneho prístupu kombinujúceho vedecké a miestne znalosti.


Prípadová štúdia na Slovensku - povodie Myjavy.


Viac informácii k jednotlivým štúdiam nájdete http://www.recare-hub.eu/