Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Média a projekt RECAREProspekt projektu RECARE

recare_leaflet_sk-web.pdf recare_leaflet_sk-web.pdf (516,69 kB) 


Univerzitný časopis SPEKTRUM

Vplyv povodní na kvalitu pôdy, str. 8
SPEKTRUM 1, akademický rok 2014/2015, ročník XXI./53./

Online tu.

201401_spektrum_recare.pdf 201401_spektrum_recare.pdf (1,37 MB)


Projekt RECARE a Medzinárodný rok pôdy 2015, str.8
SPEKTRUM 6, akademický rok 2014/2015, február, ročník XXI./53./

Online tu.

spektrum_2015.pdf spektrum_2015.pdf (1,45 MB)


 

Informácie - štvrťročník o živote na Stavebnej fakulte, STU v Bratislave

Projekt 7. rámcového programu EÚ - RECARE, rok 2014, č. 3.
Informácie 3, 2014

Online tu.

informacie-3-2014.pdf informacie-3-2014.pdf (3,99 MB)


Projekt RECARE a Medzinárodný rok pôdy 2015, str. 10
Informácie 1, 2015

Online tu.

informacie_1-2015_clanok.pdf informacie_1-2015_clanok.pdf (1,8 MB)

 

Výskum v rámci projektu RECARE pokračuje, rok 2016, str. 7

Online TU.

informacie_4-2016.pdf informacie_4-2016.pdf (1,43 MB)Tlačové správy - sme.sk


priebežne online uverejňujeme správy a informácie o projekte

tlacove_spravy_1.jpg tlacove_spravy_1.jpg (344,55 kB)

disiminacia_2015_v2.pdf disiminacia_2015_v2.pdf (300,68 kB)

2018_final_konferencia_svf.pdf 2018_final_konferencia_svf.pdf (810,79 kB)


tlačové správy online

recare_tlacove_sme2016.pdf recare_tlacove_sme2016.pdf (387,95 kB)

2018_final_konferencia_-_smesk.pdf 2018_final_konferencia_-_smesk.pdf (508,35 kB)

 

 Kontaktné osoby pre styk s verejnosťou:

doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 623, e-mail: silvia.kohnova@stuba.sk

Ing. Roman Výleta, PhD.
Tel.: + 421 2 59 274 727, e-mail: roman.vyleta@stuba.sk