Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Projekt RECARE

Projekt RECARE je projektom 7. rámcového programu EÚ

Hľadanie a zdieľanie riešení pre ochranu našich pôd


Rastúca svetová populácia sa musí vysporiadať so stále aktuálnejšími otázkami, ktoré sa týkajú  zabezpečenia potravín počas extrémnych období povodní a sucha, ako aj znečistenia, ktoré ohrozuje produktivitu poľnohospodárstva a stav životného prostredia.

Odpoveď na všetky tieto otázky by sa mohla skrývať v pôde.

Dôležitosť postavenia pôdy si plne uvedomuje aj EÚ financovaním 5 ročného výskumného projektu RECARE, ktorého cieľom sú opatrenia na prevenciu a zníženie degradácie pôdy v Európe.

V rámci tohto projektu sa spojil multidisciplinárny tím, ktorý vytvorí jednotný spôsob hodnotenia súčasného stavu ohrozenia pôdy a nájde inovatívne riešenia na zabránenie ďalšej degradácie pôdy v Európe. Na projekte sa
podieľajú výskumníci z 27 organizácií, vrátane
Katedry vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej fakulty STU v Bratislave.


Začiatok projektu: 1. november 2013, ukončenie projektu: 31. október 2018

Projekt RECARE je financovaný Európskou komisiou v rámci FP7 programu, ENV.2013.6.2-4  'Sustainable land care in Europe'. EU grant agreement: 603498. Projektový manažér Maria Yeroyanni.

 

Kontaktná adresa:
Wageningen University, Soil Physics and Land Management Group / ALTERRA, Soil Science Centre / Coen Ritsema, P.O. Box 47 • 6700 AA Wageningen, Holandsko.

T: +31 317 48 65 17
F: +31 317 41 90 00
E: Coen.Ritsema@wur.nl
www.recare-project.eu