Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Ciele projektu

Úlohy projektu RECARE sú špecificky prepojené a sú definované v rámci
koncepčného rámca pre posudzovanie, prevenciu a sanáciu degradovaných pôd.

Cieľom projektu RECARE je:

1. Zaplniť medzery vo vedomostiach o fungovaní pôdnych systémov vplyvom klímy a ľudskej činnosti.
2. Vypracovať harmonizovanú metodiku na posúdenie stavu degradácie pôdy a na jej zachovanie.
3. Vypracovať univerzálne použiteľnú metodiku pre posúdenie vplyvu degradácie pôdy na funkcie pôdy a ekosystému.
4. Výber inovatívnych opatrení v spolupráci s koncovými užívateľmi a vyhodnotenie ich účinnosti vzhľadom na pôdne funkcie a ekosystém, vrátane nákladov a prínosov.
5. Zovšeobecnenie  výsledkov zo 17 prípadových štúdií do európskej mierky pre účely vyhodnotenia účinnosti opatrení v celej Európe.
6. Vyhodnotenie spôsobu, ako uľahčiť prijatie týchto opatrení koncovými užívateľmi.
7. Vykonať integrované hodnotenie existujúcich postupov a stratégií súvisiacich s pôdou na identifikovanie ich cieľov, dopadov, synergii a možných nezrovnalostí, a na základe výsledkov projektu RECARE odvodiť odporúčania na zlepšenie.