Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Vyšla nová kniha o Banskoštiavnických tajchoch

 

Štiavnické hory ukrývajú mnohé tajomstvá minulosti,

avšak príbeh vody je vskutku jedinečný.

 

Touto vetou zaujme svojho čitateľa obal novej knihy s názvom Banskoštiavnická vodohospodárska sústava - Tajomstvá štiavnických hôr, ktorá vyšla počas leta. Jej autorom je bývalý študent odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Ing. Michal Červeň.

Kniha o tajchoch

 

Michal sa do štiavnických umelých vodných nádrží - tajchov, zamiloval počas štúdia "vodariny" na Stavebnej fakulte STU. Najviac ho fascinoval unikátny spôsob ich výstavby.

Už v roku 2011 začal pracovať na svojom výskume a zhromažďovaní informácií týkajúcich sa histórie a súčasnosti Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Špeciálnu pozornosť venoval jarkom, ktoré prepájali jednotlivé tajchy so šachtami a úpravnickými zariadeniami. Tie boli trasované po vrstevnicich tak premyslene, aby vodu priviedli z čo možno najrozsiahlejšieho povodia.

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava vznikala od začiatku 16. storočia, kedy bola vystavaná jej prvá nádrž - Veľká Vodárenská. Tá je zároveň najstaršou vodnou nádržou na území dnešného Slovenska. Najväčší rozkvet v budovaní sústavy bol zaznamenaný v 18. storočí, ktoré tiež nazývame „zlatým vekom" priehradného staviteľstva. Z pôvodného počtu 60 - 70 vodných nádrží, sa ich k dnešku zachovalo 26, z ktorých 18 je spolu s mestom Banská Štiavnica a príslušnými jarkami zapísaných na listine svetového, kultúrneho dedičstva UNESCO.

Jedinečným prínosom knihy je zmapovanie a zakreslenie siete zberných a náhonných jarkov a štôlní, ktorému sa Michal venoval aj v rámci svojej bakalárskej a diplomovej práce.
Kniha bola oficiálne predstavená 06.10.2018 v Banskej Štiavnici a krátko pred tým ju Michal pokrstil vodou zo všetkých štiavnických tajchov. Za týmto vznešeným účelom sa ako skúsený turista vydal „po vlastných" a v priebehu jedného dňa prešiel viac ako 50km.

Kniha Banskoštiavnická vodohospodárska sústava - Tajomstvá štiavnických hôr je nielen publikáciou cielenou na odborné i laické publikum, ale taktiež skladá úctu dedičstvu po našich predkoch, významných vodohospodároch, ktorých genialita ďaleko presahovala svoju dobu. V súčasnosti je v predaji za 21€ na FB stránke BanskoŠtiavnické tajchy, kde Michal okrem informovania o udalostiach súvisiacich s tajchami, príležitostne organizuje čistenie okolia týchto vodných nádrží.

FOTOGALÉRIA:

tajch2.jpg
tajch1.jpg
mesto.jpg
tajch3.jpg
kalendar.jpg
8.jpg
7.jpg
smeti.jpg


Anotácia knihy:
Zabudnuté technické dielo našich predkov znovu ožije v novej knihe Banskoštiavnická vodohospodárska sústava. Čitateľ postupne odhalí jedinečnú a unikátnu vodohospodársku sústavu, aká na území Slovenska nemá obdoby. Kniha postupne oboznamuje s vývojom vodného hospodárstva, až prechádza do 18. stor. kedy bola v okolí Banskej Štiavnice vybudovaná unikátna vodohospodárska sústava, ktorá bola poskladaná z viac ako 170 km zberných a náhonných jarkov, z vodných štôlní a z viac než 60 umelých vodných nádrží - tajchov. Okrem toho sa dozviete o nadčasových strojoch v baniach, ktoré poháňala práve voda zo sústavy. Kniha disponuje viac ako 200 profesionálnymi fotografiami a 40 archívnymi snímkami. Nájdete tu prehľadné mapy niekdajšej pýchy „strieborného mesta". Vrátite sa späť v čase, ale aj nazriete do prítomnosti o odhalíte tajomstvá štiavnických hôr.


Ing. Veronika Soldánová
Fotografie: FB BanskoŠtiavnické tajchy