Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Otvorili sme dvere deťom z Modrej školy

Aj tento rok sa konal letný denný tábor v rámi vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť. Pre deti zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sme otvorili dvere na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde s nami strávili jeden zážitkový deň plný vody.

V našom hydropedologickom laboratóriu sme si overili fyzikálny zákon o plávajúcich a neplávajúcich predmetoch. Ukázali sme si princíp a spôsob stanovenia prietoku. A deti malo možnosť sami si otestovať rýchlosť množstva vyfúknutého vzduchu prostredníctvom hydrometrickej vrtule.

ms22_01.jpg
ms22_02.jpg
ms22_03.jpg
ms22_04.jpg
ms22_05.jpg
ms22_06.jpg

S kolegami z katedry hydrotechniky sme navštívili hydrotechnické laboratórium, kde sme mali možnosť vidieť fyzikálne modely. Išlo o názorné ukážky ako prúdi voda cez stavebné objekty, využitie vodnej turbíny a potrebe a možnostiach regulovať vodu.

ms22_07.jpg
ms22_08.jpg
ms22_10.jpg
ms22_11.jpg
ms22_09.jpg
ms22_12.jpg
ms22_13.jpg
ms22_14.jpg

Tešíme sa na daľšiu milú návštevu a ďakujeme za šírenie osvety o vode, jej využívaniu a starostlivosť o ňu.

 

Foto: KVKH