Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Odborná exkurzia študentov VSVH a KKP

V dňoch 4. - 8.10.2021 sa študenti I-VSVH a I-KKP zúčastnili odborných exkurzií, ktoré obohatili ich teoretické poznatky. Na organizácii sa podielali katedry Vodného hospodárstva krajiny, katedry Hydrotechniky a Zdravotného a enviromentálneho inžienierstva.

Poďakovanie patrí aj pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí umožnili prístup na jednotlivé stavby a poskytli odborný výklad.

- Tajchy v Banskej Štiavnici

tajchy_1.jpg
tajchy_2.jpg
tajchy_3.jpg
tajchy_4.jpg

- na Záhorí (Baťov kanál, VN Kunov, polder Oreské, prečerpávacia stanica Malé Leváre)

batov_kanal_1.jpg
batov_kanal_2.jpg
polder_oreske_1.jpg
polder_oreske_2.jpg
polder_oreske_3.jpg
polder_oreske_4.jpg
polder_oreske_5.jpg
polder_oreske_6.jpg
levarky_1
levarky.jpg

- Malý Dunaj, MVE, VD Gabčíkovo

dunaj_1.jpg
dunaj_2.jpg
dunaj_3.jpg
gabcikovo_1.jpg
gabcikovo_2.jpg
gabcikovo_3.jpg
gabcikovo_5.jpg
gabcikovo_4.jpg
gabcikovo_6.jpg
gabcikovo_7.jpg

- Modra (Piesok), Bratislava-Rača (protipovodňová ochrana)

modra.jpg
modra_1.jpg
modra_2.jpg
modra_3.jpg
raca_1.jpg
raca_2.jpg
raca_3.jpg

Foto: Lukáš BACHAR