Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Medzinárodný deň Dunaja

29. jún je Medzinárodný deň Dunaja. Všetky podunajské krajiny sa zapájajú do spoločných osláv, organizujú sa aktivity pre odbornú, širokú laickú verejnosť. Ide hlavne o zdieľanie informácii o rieke Dunaj a potrebu jej ochrany.
V súčasnosti je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov a je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.


Na Slovensku sme spoločne v tomto roku oslávili Deň Dunaja 28.6. 2022 pod hradom Devín, na sútoku Dunaja s Moravou. Pre verejnosť a predovšetkým malých žiakov bol pripravený pestrý sprievodný program. Akcie sa zúčastnilo približne 120 žiakov základných škôl, ktorým sme mali aj my možnosť ukázať malú časť nášho výskumu.

dd_01.jpg
dd_02.jpg
dd_04.jpg
dd_05.jpg
dd_03.jpg
dd_06.jpg
dd_07.jpg
dd_08.jpg

 

Akciu podporili organizácie ako Slovenský hydrometeorologický ústavSlovenské Banské MúzeumSlovenská agentúra životného prostrediaŠtátna ochrany prírody SRVýskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Verejné prístavy, a. s., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

dd_09.jpg
dd_10.jpg
dd_12.jpg
dd_13.jpg

Foto: KVHK