Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Letný DOD 2022

Dňa 2. júna 2022 sme otvorili dvere na Stavebnej fakulte a po ročnej odmlke sme odprezentovali naše študijné oblasti. Pozvaní boli predovšetkým maturanti, ktorí prejavili záujem študovať u nás na fakulte. Počas dňa si našlo čas a prišlo veľké množstvo študentov stredných škôl, z čoho sme mali veľkú radosť.

dod22_01.jpg
dod22_02.jpg
dod22_03.jpg
dod22_04.jpg
dod22_05.jpg
dod22_06.jpg
dod22_07.jpg
dod22_08.jpg
dod22_09.jpg
dod22_10.jpg
dod22_11.jpg
dod22_13.jpg

Akcia bola spojená aj s Kariérnymi dňami, kde pozvané spoločnosti prezentovali svoje zameranie a pracovné príležitesti. Pre oblasť vodné hospodárstvo prijal pozvanie Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je je správca vodných tokov a povodí na Slovensku. Patrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe aj majetok, ktorý podľa Ústavy SR je vo výhradnom vlastníctve štátu