Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Dunaj - nízke vodné stavy 2018

Rok 2018 sa vyznačoval nízkou zrážkovou činnosťou v celej Európe a predovšetkým v letných mesiacoch sa táto skutočnosť prejavila napr. extrémne nízkymi hladinami vodných tokov a hladinami podzemnej vody. Na Slovensku sa vodný stav na Dunaji pohyboval na historickom minime a na celé mesiace sa odstavila lodná doprava.

Na nasledujúcich obrázkoch vidieť obnažené brehy koryta Dunaja v Devíne z októbra 2018.

img_0171.jpg
img_0179.jpg
img_0181.jpg
img_0182.jpg
img_0189.jpg
img_0191.jpg
img_0193.jpg
img_0200.jpg
img_0201.jpg
img_0203.jpg
img_0214.jpg
img_0222.jpg

Foto: KVHK