Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Medzinárodný deň Dunaja

29. jún je Medzinárodný deň Dunaja. Všetky podunajské krajiny sa zapájajú do spoločných osláv, organizujú sa aktivity pre odbornú, širokú laickú verejnosť. Ide hlavne o zdieľanie informácii o rieke Dunaj a potrebu jej ochrany.
V súčasnosti je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov, je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.


Na Slovensku sme v tomto roku oslávili Deň Dunaja 28.6. 2022 pod hradom Devín, na sútoku Dunaja s Moravou. Pre verejnosť a predovšetkým malých žiakov bol pripravený pestrý sprievodný program. Akcie sa zúčastnilo približne 120 žiakov základných škôl.

Akciu podporili organizácie ako Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenské Banské Múzeum, Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrany prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Verejné prístavy, a. s., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.