Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Projekt Danube Water Balance

Projekt Danube Water Balance je projektom Interreg Danube Region Programme 2021-2027 EÚ

 

 

Projekt Dunabe Water Balance má za cieľ zlepšiť efektívnosť spoločného, cezhraničného a medzisektorového vodného hospodárstva v povodí Dunaja (DRB) s cieľom vyrovnať sa s problémom kvantity vody.

 

V projekte je zastúpených všetkých 14 krajín povodia Dunaja. Slovensko zastupuje Katedry vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Naši asciovaní partneri: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

 

 

 

Program dunajského regiónu 2021-2027
Priorita: 2 Ekologickejší, nízko uhlíkový podunajský región
Špecifický cieľ 2.3: Udržateľný, integrovaný, nadnárodný manažment vôd a sedimentov v povodí Dunaja zabezpečujúci dobrú kvalitu a množstvo vôd a bilanciu sedimentov
Označenie: DRP0200156
Akronym Danube Water Balance
Doba riešenia: 01.01.2024 - 30.06.2026
Koordinátor projektu: OVF (Hungary) & unofficially co-leader: Serbia
Počet partnerov: 20 z 11 krajín
Počet asociovaných partnerov: 13
Partneri zo SR:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA),
Stavebná fakulta, katedra VHK

Asociovaní partneri zo SR: Slovenský hydrometeorologický ustav (SHMÚ)
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

 

Oficiálna webstránka projetku:

https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance