Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Kontakt

Kontakt - koordinátor projektu:

Project Manager: Norbert Csatári E: csatari.norbert@ovf.hu T: +36-1-225-4400/10091
Coordinator: Ágnes Tahy E: tahy.agnes@ovf.hu T: +36-1-225-4400/10339

General Directorate of Water Management (OVF)
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u.1/D
Hungary

https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance

 

Kontakt - partner zo Slovenska:

Silvia Kohnová

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Katedra vodného hospodárstva krajiny,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Slovensko.

T: +421 2 592 74 623
E: silvia.kohnova@stuba.sk
www.kvhk.sk

 

Kontaktné osoby pre styk s verejnosťou na Slovensku:

doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD.
T: + 421 2 59 274 623,
E: michaela.danacova@stuba.sk

doc. Ing. Roman Výleta, PhD.
T: + 421 2 59 274 727,
E: roman.vyleta@stuba.sk