Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Ciele projektu

Projekt Dunabe Water Balance má za cieľ zlepšiť efektívnosť spoločného, cezhraničného a medzisektorového vodného hospodárstva v povodí Dunaja (DRB) s cieľom vyrovnať sa s problémom kvantity vody.

Projekt poskytne model vodnej bilancie pre povrchové a podzemné vody pre celé povodie, testovaný bude v cezhraničných čiastkových povodiach spolu s aplikáciou klimatických scenárov. Bude podporovať zlepšenie dostupnosti údajov a budovanie kapacít prípravou spoločného školiaceho materiálu a zriadením centra expertov.