Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Ocenenia katedry

Rok 2019

Zlatá medaila SHMÚ bola udelená našej katedre Za zásluhy o rozvoj hydrológie a meteorológie. Kolektív katedry Vodného hospodárstva krajiny dlhodobo rieši úlohy a projekty na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Významnou mierou sa podieľa na tvorbe a implementácii nových metodík v oblasti hydrológie, klimatológie, vodného hospodárstva a ďalších vedných disciplín, ktoré sú nevyhnutné aj na plnenie úloh Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Zlatá medaila Slovenského hydrometeorologického ústavu Za zásluhy o rozvoj hydrológie a meteorológie

Zlatú medialu priamo z rúk generálneho riaditeľa Ing. Martina Benka prevzala vedúca katedry prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 8. októbra 2019. Ocenená bola tak naša dlhodobo úzka a odborná spolupráca s pracovníkmi SHMÚ.

2019_shmu_kvhk_01.jpg
2019_shmu_kvhk_02.jpg
l3500993.jpg
l3500987.jpg

Foto: SHMÚ

 

Rok 2018


Pamätnú plaketu Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied udelil Katedre VHK Za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

2018_sav_kvhk_03.jpg
2018_sav_kvhk_01.jpg
2018_sav_kvhk_02.jpg

Foto: KVHK


Rok 2004


Vedecká rada Slovenskej akadémie vied udilila Cenu SAV v oblasti spolupráce s vysokými školami SR kolektívu pracovníkov Ústavu hydrológie SAV a kolektívu Katedry vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej fakulty, STU v Bratislave.