Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Absolventi

Počas existencie Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU (do roku 1992 Katedra hydromeliorácií SvF SVŠT) ukončilo štúdium do roku 2005 na katedre 992 poslucháčov, ktorí si našli uplatnenie v praxi. Z uvedených absolventov katedry viacerí po štúdiu zastávajú významné funkcie vo vodohospodárskej praxi, niektorí významné akademické funkcie, aj vysoké štátne funkcie.

 

Ing. Rudolf Schuster (1954 - 1959)

1999 - 2004 - Prezident Slovenskej republiky

1989 - 1990 - Predseda Slovenskej národnej rady

1990 - 1992 - Veľvyslanec ČSFR v Kanade

 

Ing. Vladimír Margetin (1950 - 1955)

1975 - 1980 - Dekan AF VŠP v Nitre

1981 - 1989 - Riaditeľ ÚHH SAV v Bratislave

 

prof. Ing. Dušan Húska, PhD. (1953 - 1958)

2002 - 2006 Prorektor SPU v Nitre

1995 - 2001 Dekan FZKI v Nitre

 

prof. Ing. Mikuláš Látečka, Phd. (1962 - 1967)

2006 - 2010 Rektor SPU v Nitre

2001 - 2006 Dekan v Nitre