Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Výučba v teréne - VSVH (šk. r. 2015/2016)

V dňoch 16.5. - 27.5.2016 absolvovali štvrtáci programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo povinny predmet: Výučba v teréne. Program im zostavovali všetky vodárske katedry, kde účelom bolo ukázať študentom zaujímavé vodné  stavby, protipovodňové opatrenia, prevádzky vodární, ale aj priamo merania základných fyzikálnych vlastnosti vody. Ďalej si študenti vyskúšali infiltračný pokus, granulometriu na pravom prehu Dunaja a meranie prietoku na toku Vydrica.

dsc_0628.jpg
dsc_0634.jpg
dsc_0647_panorama.jpg
dsc_0664.jpg
dsc_0669.jpg
dsc_0676.jpg
dsc_0685.jpg
dsc_0686.jpg
dsc_0690.jpg
dsc_0699.jpg
dsc_0704.jpg
dsc_0707.jpg
dsc_0712.jpg
dsc_0717.jpg
dsc_0718.jpg

Foto: IVAN Peter