Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Konferencie

EGU General Assembly 2019

V dňoch 7-12 apríla sa konala medzinárodná konferencia geovied vo Viedni. Na konferencii sa zúčastnilo 16273 vedeckých pracovníkov zo 113 krajín, z ktorých 53% malo menej ako 35 rokov. Veľkým úspechom bolo prezentovaných 5 531 ústnych, 9 432 posterových a 1 287  PICO výstupení.

egu_1.jpg
egu_2.jpg
egu_3.jpg
egu_4.jpg
egu_5.jpg
egu_6.jpg


Konferencie mladých odborníkov - SHMÚ 2018

Dňa 8. novembra sa konala konferencia mladých odborníkov v odboroch:

  • meteorológia, klimatológia akvalita ovzdušia (19. ročník)
  • hydrológia (30. ročník)
  • vodné hospodárstvo (17. ročník)

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov mladých odborníkov, ktorú sú zároveň sa posudzujú odbornou porotou a tak priamo súťažia o ocenenie svojej tvorivej a odbornéj práce. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenský hydrometeorologický ústav. V spolupráci so Slovenskou meteorologickou spoločnosťou, Slovenským národný výborom pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, Global Water Partnership Slovensko.

Súťažiacim gratulujeme. Fotogaléria a výslekdy súťaže nájdete TU.

img_6443.jpg
img_6446.jpg
img_6449.jpg
img_6451.jpg


Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Zemplínska šírava 2018

22. - 24. máj 2018 sa konala X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v komplexe na Zemplínskej šírave.

sirava_2018_1.jpg
sirava_2018_2.jpg
sirava_2018_3.jpg
sirava_2018_4.jpg
sirava_2018_5.jpg
sirava_2018_6.jpg
sirava_2018_7.jpg
sirava_2018_8.jpg


Sympózium GIS Ostrava 2018 / študentská súťaž GISáček 2018

V dňoch 21. - 23.3.2018 sa v priestoroch novej auly VŠB-TU v Ostrave konalo tradičné Sympózium GIS Ostrava 2018. V rámci Sympózia prebehla aj študentská súťaž GISáček 2018. Obidve podujatia sú primárne zamerané na oblasť geoinformatiky, aplikácie GISov a pod. Priebeh (fotografie a videozáznamy z magisterskej časti súťaže GISáček) sú obsiahnuté v priložených reportoch: GIS Ostrava 2018, GISáček 2018


HYDROCARPATH 2017 - 6th International conference, Catchment processes in regional hydrology

1. decembra 2017 sa konal vo Viedni už 6. ročník medzinárodnej koferencie za účasti kolegov zo šopronskej uvniverzity, TU Viedeň a BOKU.

vienna_01.jpg
vienna_03.jpg
vienna_04.jpg
vienna_05.jpg
vienna_07.jpg
vienna_08.jpg
vienna_10.jpg
vienna_11.jpg

Foto: KVHK


World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017

V Prahe sa konal na začiatku septembra už tretí ročník geo-sympózia, kde sa zišli vedci z viac ako 50 krajín.

wmees_00.jpg
wmees_01.jpg
wmees_02.jpg
wmees_03.jpg
wmees_04.jpg
wmees_05.jpg
wmees_06.jpg
wmees_08.jpg
wmees_09.jpg
wmees_10.jpg
wmees_11.jpg
wmees_13.jpg

Foto: KVHK


Water Management and Hydraulic Engineering - WHME 2017

V dňoch 5 - 9 septembra sa konala medzinárodná konferencia na pobreží Chorvátska - Primošten.

2017_whme_01.jpg
2017_whme_02.jpg
2017_whme_03.jpg
2017_whme_05.jpg
2017_whme_06.jpg
2017_whme_07.jpg
2017_whme_08.jpg
2017_whme_09.jpg
2017_whme_11.jpg
2017_whme_12.jpg
2017_whme_14.jpg
2017_whme_15.jpg
2017_whme_16.jpg
2017_whme_21.jpg
2017_whme_22.jpg
2017_whme_23.jpg
2017_whme_24.jpg
2017_whme_26.jpg
2017_whme_28.jpg
2017_whme_30.jpg

Foto: WHME, KVHK


SGEM VIENNA GREEN 2016

Vo Viedni sa v  dňoch 2. - 5. novembra 2016 konala medzinárodná konferencia, ktorej sa záčastnilo viacero našich kolegov.

sgem_vienna_2016_02.jpg
sgem_vienna_2016_03.jpg
sgem_vienna_2016_05.jpg
sgem_vienna_2016_09.jpg
sgem_vienna_2016_11.jpg
sgem_vienna_2016_11a.jpg
sgem_vienna_2016_14.jpg
sgem_vienna_2016_16a.jpg
sgem_vienna_2016_18a.jpg
sgem_vienna_2016_20.jpg
sgem_vienna_2016_21.jpg
sgem_vienna_2016_22.jpg

Foto: SGEM


5 th International conference Hydrocarpath 2016

Catchment processes in regional hydrology: from plot to regional scales - monitoring catchment processes and hydrological modelling, Vienna, 27 October, 2016.

karpat_2016_1.jpg
karpat_2016_2.jpg
karpat_2016_3.jpg
karpat_2016_4.jpg
karpat_2016_5.jpg
karpat_2016_6.jpg
karpat_2016_7.jpg
karpat_2016_8.jpg

Foto: KVHK


Študentská vedecká konferencia - šk.r. 2015/2016

Dňa 26.4.2016 sa konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie. Ďakujeme všetkým zúčastneným a viťazom blahoželáme. Foto zo sekcie Vodné hospodárstvo krajiny:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Foto: Peter Ivan


Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

6. - 8. októbra 2015 sa konalo spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia SR. Bratislava, hotel Družba. V rámci exkurzie sme si pozreli výstavbu poldra nad Račou (metskou časťou) ako aj existujúce poldre v Modre a miesto planovaného poldra v lokalite Piesok.

dsc_1061.jpg
dsc_1068.jpg
dsc_1062.jpg
dsc_1063.jpg
dsc_1069.jpg
dsc_1071.jpg
dsc_1073.jpg
dsc_1075.jpg
dsc_1089.jpg
dsc_1096.jpg
dsc_1087.jpg
dsc_1085.jpg
dsc_1081.jpg
dsc_1084.jpg

Foto: Peter Ivan


IX. medzinárodná vedecká konferencia Veda mladých 2014

21. - 23. mája 2014 sa v Poľskom meste Krakow. Viac info na: VEDA MLADÝCH 2014

krakow_2014_001.jpg
krakow_2014_002.jpg
krakow_2014_003.jpg
krakow_2014_004.jpg
krakow_2014_005.jpg
krakow_2014_006.jpg

Foto: Peter Ivan


Konferencia mladých hydrológov 2013

Dňna 7. novembera 2013 sa konala konferencia mladých odborníkov v sekciách - mladý hydrológ, vodohospodár, klimatológ a meteorológ.

kmh_2013_1.jpg
kmh_2013_10.jpg
kmh_2013_2.jpg
kmh_2013_3.jpg
kmh_2013_4.jpg
kmh_2013_5.jpg
kmh_2013_7.jpg
kmh_2013_8.jpg
kmh_2013_6.jpg
kmh_2013_11.jpg

Foto: KVHK


The 13th International Multidicsciplinary Scientific GeoConference & S G E M 2013

16 June - 22 June 2013

http://www.sgem.org/

dsc_0001.jpg
dsc_0002.jpg
dsc_0028.jpg
dsc_0036.jpg
dsc_0038.jpg
dsc_0134.jpg
dsc_0169.jpg
dsc_0162.jpg

Foto: Peter IVAN


Študentská vedecká konferencia v šk. roku 2012/2013

- sekcia Vodné hospodárstvo krajiny

svk_002.jpg
svk_007.jpg
svk_009.jpg
svk_011.jpg
svk_015.jpg
svk_016.jpg
svk_021.jpg
svk_022.jpg
svk_025.jpg
svk_044.jpg


Konferencia mladých hydrológov 2012

SHMÚ každoročne organizuje súťaž mladých odborníkov, kde sa naši študenti aktívne zapájajú.

dsc02804.jpg
dsc02806.jpg
dsc02807.jpg
dsc02809.jpg
dsc02811.jpg
dsc02813.jpg
dsc02814.jpg
dsc02817.jpg


Konferencia mladých výskumníkov  2012

V kočovciach sa konal prvý ročník konferencie mladých výskumníkov KOMVY.

komvy_002.jpg
komvy_003.jpg
komvy_007.jpg
komvy_008.jpg
komvy_017.jpg
komvy_065.jpg
komvy_066.jpg
komvy_029.jpgMedzinárodná konferencia EGU Leonardo 2011 (Bratislava)

dsc02079.jpg
dsc02087.jpg
dsc02135.jpg
dsc02146.jpg
dsc02175.jpg
dsc02188.jpg
dsc02190.jpg
dsc02209.jpg
dsc02205.jpg
dsc02210.jpg

Foto: KVHK


Medzinárodná konferencia dunajských krajín 2011 (Budapešť)

2011_danube_01.jpg
2011_danube_03.jpg
2011_danube_04.jpg
2011_danube_06.jpg
2011_danube_07.jpg
2011_danube_10.jpg
2011_danube_13.jpg
dsc01738.jpg

Foto: KVHK