Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Spolupráca s kolegami z ÚH SAV Liptovský Mikuláš


Ako katedra VHK (Vodného hospodárstva katedry) dlhodobo spolupracujeme s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami, podnikateľskými subjektami a organizáciami. Jednou z nich je aj Ústav hydrológie SAV v Bratislave a ich Experimentálna hydrologicka základňa v Liptovskom Mikuláši.

V dňoch 27. - 28.6. 2016 sa uskutočnil odborný seminár spojený s exkurziou v eperimentálnom povodí Jaloveckého potoka v Západných Tatrách. Pracovníci z ÚH SAV Liptovský Mikuláš nám predstavili sieť meracích zariadení a metód, ktoré využívajú pri hydrologickom výskume v horskom povodí.

uh_sav_lm_2016_01.jpg
uh_sav_lm_2016_02.jpg
uh_sav_lm_2016_03.jpg
uh_sav_lm_2016_04.jpg
uh_sav_lm_2016_05.jpg
uh_sav_lm_2016_06.jpg
uh_sav_lm_2016_07.jpg
uh_sav_lm_2016_08.jpg
uh_sav_lm_2016_09.jpg
uh_sav_lm_2016_10.jpg
uh_sav_lm_2016_11.jpg
uh_sav_lm_2016_12.jpg


Exkurzia sa venovala hlavne rôznym metódam merania zrážok, prietoku, charakteristík snehovej pokrývky, transpiračného toku v smrekovom poraste s pridruženými meraniami fotosyntetickej radiácie.


uh_sav_lm_2016_13.jpg
uh_sav_lm_2016_14.jpg
uh_sav_lm_2016_15.jpg
uh_sav_lm_2016_16.jpg
uh_sav_lm_2016_17.jpg
uh_sav_lm_2016_18.jpg
uh_sav_lm_2016_19.jpg
uh_sav_lm_2016_20.jpg
uh_sav_lm_2016_21.jpg
uh_sav_lm_2016_22.jpg