Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Viliam Macura

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

 

Najvýznamnejšie ocenenia:

- Strieborná medaila za dlhodobú spoluprácu FZKI SPU Nitra (2001)


- Bronzová medaila za dlhodobú spoluprácu pri príležitosti 40 rokov založenia VÚZH (2001)


- Plaketa Akademika Duba, SvF STU Bratislava (2003)


- Čestné uznanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (2003)


- Čestné uznanie ústavu hydrológie SAV (2003)


- Medaila Ministerstva životného prostredia SR (2005)


- Strieborná medaila za dlhodobú spoluprácu FZKI SPU Nitra (2005)


- Zlatá medaila za významný prínos pri rozvoji fakulty FZKI SPU Nitra (2015)