Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bývalí členovia

V minulosti na katedre pôsobili.

 

Profesori:

prof. Ing. Štefan BELLA, akademik ČSAV (1942 - 1952)

prof. Ing. Dr. Oto DUB, DrSc. akademik ČSAV a SAV (1951 - 1974) Menovaný pre odbor: Hydrológia a hydraulika

prof. Ing. Július ŠOLTÉSZ, CSc. (1951 - 1991) Menovaný pre odbor: Hydromeliorácie

prof. Ing. Lukáš MACURA, DrSc. (1955 - 1980) Menovaný pre odbor: Úprava tokov a vodné cesty

prof. Ing. Milan DZUBÁK, CSc. (1951 - 1959) a (1981 - 1991) Menovaný pre odbor: Hydrológia a vodné hospodárstvo

prof. Ing. Viliam MACURA, PhD. ( - 2023)

 

Docenti:

doc. Ing. Milan RAPLÍK, CSc. (1954 - 1988) Menovaný pre odbor: Úpravy tokov

doc. Ing. Vladimír HEINIGE, PhD. (1955 - 2005) Menovaný pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Anna TRESOVÁ, PhD. (1957 - 2000) Menovaná pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Vladimír VELEBNÝ, PhD. (1959 - 2003) Menovaný pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Eva KLEMENTOVÁ, PhD. (1967 - 2007) Menovaná pre odbor: Hydrológia a vodné hospodárstvo

doc. Ing. Jana SKALOVÁ, PhD. ( do 2017) Menovaná pre odbor: Meliorácie

 

Vo funkcii odborných asistentov na katedre pôsobili:

prof. Ing. Ján BENETIN, DrSc. (1948 - 1950; 1952 - 1953)

prof. Ing. Ondrej ŤAVODA, DrSc. (1948 - 1950)

Ing. Ján STANA (1950 - 1955)

Ing. Mikuláš BALCO, DrSc. (1951 - 1953)

prof. Ing. Štefan NOSÁĽ, zaslúžilý umelec (1951 - 1953)

Ing. Aleš SVOBODA, CSc. (1953 - 1960)

Ing. Ladislav NEMEŠ (1954 - 1956)

Ing. Igor RADČENKO, CSc. (1961 - 1969)

Ing. Andrej STANČÍK, CSc.( 1961 - 1971)

Ing. Vincenc STRAKA (1961 - 1975)

Ing. Igor BACÚRIK (1975 - 1995)

Ing. Ján KAVACKÝ, CSc. (1978 - 1985)

Ing. Jozef BLAHA, PhD. (1969 - 2010)

Ing. Vladimír MOSNÝ (19XX - 200X)

Mgr. Oliver HORVÁT, PhD. (2008 - 2012)

Ing. Zbyněk BAJTEK, PhD. (2009 - 2022)

 

Vo funkcii sekretárka pôsobili:

Anna Longauerová, Ida Malinčíková, Ľudmila Florišová, Zuzana Dobrovičová, Božka Cagalincová

 

Vo funkcii technik pôsobili:

Karol Šipoš, Pavel Molnár, Mária Ružovičová, Karol Verčík, Jana Skalová, Vladena Bubeníková, Alena Bučková, Alexander Hevesi

 

Vo funkcii remeselník:

Pavol Bachar, Karol Rehák, Ján Cservenka