Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Silvia Kohnová

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

 

Najvýznamnejšie ocenenia:

- Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť v roku 2004 v oblasti spolupráce s pracoviskami VŠ

- Plaketa Akademika Duba za prínos v oblasti hydrológie, 2010

- Cena BVS za vedenie najlepšej bakalárskej práce v roku 2013