Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Personálne obsadenie

PROFESORI:

prof. Ing. Milan ČISTÝ, PhD.

+ 421 2 32 888 628

milan.cisty@stuba.sk č. d. 12/21

prof. Ing. Kamila HLAVČOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum, 
zahraničné vzťahy

+ 421 2 32 888 620

kamila.hlavcova@stuba.sk č. d. 12/07

prof. Ing. Silvia KOHNOVÁ, PhD.

vedúca katedry

+ 421 2 32 888 623

silvia.kohnova@stuba.sk č. d. 12/17

prof. Ing. Viliam MACURA, PhD.

+ 421 2 32 888 279

viliam.macura@stuba.sk č. d. 12/09

prof. Ing. Ján SZOLGAY, PhD.

prorektor pre vedu, výskum 
a doktorandské štúdium
+ 421 2 32 888 498
jan.szolgay@stuba.sk č. d. 12/06

 

DOCENT:

doc. Ing. Andrej ŠKRINÁR, PhD.

+ 421 2 32 888 617

andrej.skrinar@stuba.sk č. d. 12/16

 

VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI:

 

Ing. Zbyněk BAJTEK, PhD.

+ 421 2 32 888 616

 

zbynek.bajtek@stuba.sk č. d. 12/20

Ing. Michaela DANÁČOVÁ, PhD.

+ 421 2 32 888 627

 

michaela.danacova@stuba.sk č. d. 12/18

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Ing. Martina MAJOROŠOVÁ, PhD.

+ 421 2 32 888 626

martina.majorosova@stuba.sk

č. d. 12/14

Ing. Zuzana ŠTEFUNKOVÁ PhD.

+ 421 2 32 888 626

zuzana_stefunkova@stuba.sk č. d. 12/14

Ing. Peter VALENT, MSc., PhD.

+ 421 2 32 888 727

peter_valent@stuba.sk č. d. 15/14

Ing. Roman VÝLETA, PhD.

+ 421 2 32 888 727

roman.vyleta@stuba.sk č. d. 15/14


hore >>