Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Povodňová vlna na Dunaji v Bratislave (2013)

Na prelome mesiacov máj a jún 2013 spadlo  extrémne množstvo zrážok v povodí Dunaja v Nemecku a v Rakúsku, čím sa výrazne zhoršila hydrologická situácia na tokoch. Vzhľadom na túto skutočnosť sa očakával na Dunaji výrazný vzostup vodných hladín po celej jeho dĺžke.


Pondelok 3.6. 2013

Výška hladiny Dunaja v Bratislave prekročila hranicu ôsmich metrov, čo predstavuje 2. stupeň povodňovej aktivity.

vodomerna_stanica.jpg
kotviace lode na lavom brehu.jpg
protipovodnove zabrany na nabrezi.jpg
pohlad na most SNP.jpg
kotviace lode na pravom brehu.jpg
dsc04172.jpg
dsc04175.jpg
pohlad na most Apollo.jpg


Utorok 4.6. 2013

Na Dunaji v Bratislave bol dosiahnutý 3. stupeň povodňovej aktivity. Výška hladiny v dopoludňajších hodinách prekročila 8,5 m a stále výrazne stúpala. V meste vyhlásili mimoriadnu situáciu.

dsc04186.jpg
dsc04194.jpg
dsc04202.jpg
dsc04208.jpg
dsc04219.jpg
dsc04224.jpg
dsc04228.jpg
dsc04234.jpg


Streda 5.6. 2013

Výška hladiny Dunaja v Bratislave bola o 12.00 hod 981 cm a stále stúpala.

img_2603.jpg
img_2608.jpg
img_2647.jpg
img_2648.jpg
img_2655.jpg
img_2656.jpg
img_26561.jpg
img_2658.jpg

Pohľad na Dunaj zo Sandbergu (mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava)

pano_1_devin.png
pano_2_devin.png


Štvrtok 6.6. 2013 - Kulminácia povodňovej vlny v Bratislave

Pracovníci povrchových vôd na SHMÚ namerali priamym meraním z mosta SNP v Bratislave prietok 10540 m3/s. Ide o historicky najväčší priamo nameraný prietok na Dunaji v Bratislave.

Foto počas merania z mosta SNP, ktoré sa vykonalo v čase medzi 15.00-16.00h si pozrite TU.

Výška hladiny v Bratislave na Dunaji bola v čase kulminácie 1034 cm.

dsc04239.jpg
dsc04243.jpg
dsc04245.jpg
dsc04246.jpg
dsc04247.jpg
dsc04250.jpg
dsc04251.jpg
dsc04256.jpg
dsc04259.jpg
dsc04264.jpg
dsc04269.jpg
dsc04272.jpg


Piatok 7.6. 2013

V hornej časti slovenského úseku Dunaja (Devín, Bratislava) bol zaznamenaný pokles po kulminácii.

dsc01227.jpg
dsc01231.jpg
dsc01233.jpg
dsc01235.jpg
dsc01238.jpg
dsc01241a.jpg
dsc01249.jpg
dsc01250.jpg

 

10.jpg
11.jpg
12.jpg
16.jpg
14.jpg
15.jpg
13.jpg
17_2.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg

Povodňová vlna postúpila na stredný a dolný slovenský úsek Dunaja: Medveďov, Štúrovo a Komárno.


Streda 12.6.2013 .... 5 dní od kulminácie

V popoludňajších hodinách bola výška hladiny Dunaja v Bratislave 630 cm a pozvolne klesala.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg


10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg