Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Dobrodružstvo s vodou alebo škola hrou

Dňa 31. 05. 2017 v Klatovej Novej Vsi sa členovia Katedry vodného hospodárstva krajiny podieľali na organizácii testovania nového geograficko informačného systému (GIS),  ktorý overoval Slovenský vodohospodárky podnik (SVP). Išlo o netradičnú akciu, ktorú zvolili pracovníci SVP, ako zapojiť žiakov  ZŠ Bošany do overovania funkčnosti systému priamo v teréne (v okolí poldra v Klátovej Novej Vsi).

Overovanie systému (GIS) bolo koncipované ako hra „Dobrodružstvo s vodou", v ktorej žiaci rozdelení do skupín mali plniť úlohy na 8 stanovištiach a  zmapovať zadané objekty v rámci vytvoreného okruhu. Operačný dispečing v terénne koordinoval plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach, kde žiaci využívali svoje teoretické vedomosti získané vo výučbe priamo v hre. Ich úlohou bolo napríklad  vybrať vhodné materiály na filtráciu vody, identifikovať mikroorganizmy pod mikroskopom, zložiť plávajúci objekt, vytvoriť dúhu, lávku alebo zoradiť telesá rôznych tvarov, materiálov a veľkostí podľa plavebných schopností. Žiaci využívali tablety, QR kódy, GPS pomocou, ktorých mapovali objekty a ich údaje, ako napr. dĺžka koruny hrádze, poloha vodných stupňov a meandrov na toku.

01_pred-startom.jpg
02_postav_lodku.jpg
03_miktrosvet.jpg
04_spznaj_mikroorganizmy.jpg
dsc00225.jpg
05_vytvor_duhu.jpg
06_monitoruj.jpg
10_suchy_polder.jpg
07_plava_neplava.jpg
08_filtruj_vodu.jpg
09_praca_s_tabeltom.jpg
11_zaverecne_foto.jpg

Prostredníctvom vedomostno-vzdelávacej hry sa podarilo SVP otestovať nový systém a plánuje sa zamerať aj na školy vo všetkých regiónov Slovenska. A už teraz sa koncipujú nové úlohy aj pre stredoškolákov v spolupráci s vodárskymi katedrami na Stavebnej fakulte STU Bratislava.

Slovenský vodohospodársky podnik plánuje využívať nový systém GIS pri organizácii prác v teréne, správe vodných tokov alebo pri stanovovaní následkov povodní.