Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Pohoda 2017

Na jednom z najväčších hudobných festivalov na Slovenku sa nepriamo zúčastnila aj Stavebná fakulta (Katedra vodného hospodárstva krajiny), kde v rámci spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) sa podieľali na popularizácii činnosti vodohospodárov. Vo veľkom info stane SVP prebiehali:

  • Mini besedy (témy: Povodne na Žitnom ostrove, Je nuda byť riečnym kapitánom na Dunaji?, Prísna ochrana zdrojov pitnej vody).
  • Elektronické testovanie so zameraním na vodné hospodárstvo, ale aj matematiku, fyziku, štatistiku a finančnú gramotnosť.
  • Laboratórne úlohy, mini-laboratórium (aké živočíchy žijú v našich vodách)
  • Malá foto výstava povodňových udalostí z viacerých miest SR.
  • A veľkému úspechu sa tešila premiéra originálnej vodohospodárskej spoločensko-vzdelávacej hry HYDROGÉNIUS, ktorú si prišlo zahrať počas 3 dní festivalu niekoľko desiatok (nielen) mladých ľudí. Vodohospodárske činnosti a termíny zoblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva zábavnou formou vrámci hry podporili atraktívnosť a predovšetkým vzťah a vedomosť o tomto kreatívnom zamestnaní a dostali informácie o možnosti jeho štúdia na Stavebnej fakulte.

 

foto_1.jpg
foto_10.jpg
foto_9.jpg
foto_2.jpg
foto_14.jpg
foto_11.jpg
foto_12.jpg
foto_4.jpg
foto_15.jpg
foto_3.jpg
foto_5.jpg
foto_6.jpg
foto_7.jpg
foto_8.jpg
foto_13.jpg

Foto: KVHK