Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Deň otvorených dverí SvF 2014

Študenti stredných škôl z rôznych častí Slovenska, ktorí chceli získať viac informácií o našej fakulte si vypočuli informačné prednášky o stavebníctve a štúdijných programoch vo štvrtok  6. 2. 2014 od 10.00 hod. na Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V Aule Akademika Duba sa zišlo približne 600 mladých ľudí, ktorí sa zaujímali hlavne o doplňujúce informácie v systéme štúdia, o prijímacom konaní, o reálnom uplatnení absolventov, o aktivitách študentov vo voľnom čase.

Po hlavnom programe dostali priestor katedry a študijné programy, ktorých zástupcovia predviedli záujemcov o štúdium špecializovanými  učebňami, laboratóriámi. Spoločne diskutovali o náročnosti a témeach záverečných bakalárskych a diplomových prácach, ale aj o spoločných projektoch s praxou. A v neposlednom rade o možnosti sa uchádzať o zahraničnú stáž.


Študenti, ktorí prejavili záujem o študijné programy
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)
si prehliadli aj priestory Hydrotechnického laboratória, kde zodpovedali aj na otázky prostredníctvom kvízu.

 

dsc_9404.jpg
dsc_9410.jpg
dsc_9424.jpg
dsc_9442.jpg
dsc_9448.jpg
dsc_9471.jpg
dsc_9483.jpg
dsc_9488.jpg
dsc_9501.jpg
dsc_9525.jpg
dsc_9526.jpg
dsc_9529.jpg
dsc_9548.jpg
dsc_9551.jpg
dsc_9554.jpg
dsc_9556.jpg


Foto: Peter Ivan