Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Spolupráca a stáže

Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Medzi zahraničné univerzity, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu patria:

 

 

Absolvovanie časti štúdia našich študentov v zahraničí

Katedra Vodného hospodárstva krajiny podporuje a vytvára podmienky študentom na absolvovanie časti štúdia v zahraničí aj na inžinierskom štúdiu. Dôkazom toho je niekoľko úspešných pobytov našich študentov, napr.

 

  • TU Vienna (Bc. Peter Janota, Bc. Eva Krajčová, Bc. Karol Kňava)
  • ČVUT Praha (Bc. Zuzana Konečná)
  • Cranfield (Bc. Peter Šúrek, Bc. Peter Valent získali tiež titul MSc., Bc. Katarína Jeneiová)

 

 

Zahraniční študenti, doktorandi u nás

Mgr. David HONEK (Masarykova Univerzita v Brne)

Rafael Rodrigues (Portugalsko,

Pavel Menšík (VUT Brno, Stavební fakulta)

Amandla

Georgy

Riverso Carlo (Španielsko)

spanielka

z madarska

polsko

 

 

 

Zahraničná stáž sa stala bežnou súčasťou v doktorandskom štúdiu, kde je viac možností na rozšírenie si znalostí, výmenu poznatkov a spolupráce ohľadne výskumu a spoločných projektov s inými univerzitami.

meno študenta ročník PhD 
štúdia
kalendárny rok dĺžka pobytu fakulta/organizácia
Ing. Miroslav Baláž 2. 2007 3 mesiace

www.cranfield.ac.uk

Ing. Jana Daneková 3. 2010 3 mesiace http://www.wau.boku.ac.at/iwhw.html
Ing. Monika Jalčovíková 2. 2008 3 mesiace

http://bwk.kuleuven.be/English/department-of-civil-engineering

Ing. Beata Karabová 2. 2012 1 mesiac

http://wbis.sggw.pl/en/

Ing. Zuzana Macurová 3. 2011 3 mesiace

http://homepages.vub.ac.be/~batelaan/

Mgr. Monika Michalková 1.-3. 2005-2008 18 mesiacov http://www.universite-lyon.fr/
Ing. Mária Pásztorová 4. 2012 2 mesiace http://www.fsv.cvut.cz/index.php.cz
Ing. Peter Spál 3. 4. 2010-2012 10 mesiacov

http://www.universite-lyon.fr/

Ing. Viliam Šimor 3. 2010 3 mesiace goo.gl/XDsVy
Ing. Marcela Škrovinová 2. 2010 1 mesiac http://www.auth.gr
Ing. Andrea Števková 3. 2010 4 mesiace http://www.upc.edu/
Ing. Andrea Števková 4. 2011 3 mesiace http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside
Ing. Miroslava Tegelhoffová 3. 2008 5 mesiacov

http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Ing. Justína Vitková 4. 2011 3 mesiace

http://fzp.ujep.cz/KPV/obecne/kontakt.php

Ing. Beata Zsideková 3. 2011 a 2012 6 mesiacov

http://english.www.bme.hu