Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Zápis študentov do vyšších ročníkov

Rozpis termínov na vybavenie administratívnej časti zápisu (potvrdenie o štúdiu, predĺženie platnosti ISIC, prolongačná známka, Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu, doklad o úhrade poplatku, index) najdete na stránke Stavebnej fakulty.