Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Navštívil nás letný denný tábor BVS

V rámci denného tábora, ktorý organizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spolu aj s Modrou školou, k nám zavítali žiaci základných škôl.

V hydro-pedologickom laboratóriu sme im veľmi stručne a jednoducho priblížili našu prácu a výskum, ktorý prebieha na našom pracovisku. Ukázali sme im modely krajinárskych projektov, úprav a riešení či už revitalizácie toku alebo krajiny.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Hravou až zábavnou formou si každý žiak na základe svojich vedomostí, či už o hustote, zložení a materiáloch pripravených predmetov (od špendlíka, magnetu, plastelíny až po pomaranč) pred kamarátmi určil či daný predmet pláva alebo nepláva na vode. Žiaci okrem dobrého pocitu správnosti určenia získali aj sladkú odmenu. Tvorili naozaj kompaktný kolektív a vzájomne sa povzbudzovali, čo splnilo účel takejto formy učenia sa.

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Ďalej im bol spustený a predvedený malý prenosný simulátor dažďa, ktorému sa tešili predovšetkým v čase letných horúčav a dlhšieho trvania sucha. A odniesli si tak vedomosť, že v dnešnej dobe si vieme vyrobiť „umelý dážď" priamo v laboratóriu.

12.jpg
11.jpg
10.jpg
9.jpg

Vodárske katedry sa už dlhodobo snažia aj prostredníctvom takýchto aktivít priblížiť širšej verejnosti svoju činnosť a prispieť tak k zvýšeniu povedomia o význame vody a dôležitosť jej ochrany. Pevne veríme, že žiaci si vzali okrem skúsenosti aj nové vedomosti a možnosť rozhodnúť sa pre ich budúce štúdium alebo zamestnanie vo vodnom hospodárstve.

Foto: KVHK