Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2020

 

16 - 17 APR
Konferencia s medzinárodnou účasťou Hospodaření s vodou v krajině, Třebon Info

27 - 29 APR Konferencia mladých výskumníkov KOMVY 2020, zameranie na vodné stavby, vodné hospodárstvo a enviromentálne inžinierstvo, Kočovce Info

03 - 08 MÁj The General Assembly 2020 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria Info

11 - 13 MÁJ Hydrologie malého povodí, 7. konferencia českých a slovenských hydrológov, Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVS), Praha. Info
hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc (64 kB)
oznameni_hmp_2020.pdf oznameni_hmp_2020.pdf (740,54 kB)
hmp2020_pokyny.docx hmp2020_pokyny.docx (16,92 kB)


01 - 05 JÚN The International Symposium on River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives, ICCE 2020, Bydgoszcz, Poland Info

03 - 05 JÚN Veda mladých - Science of Youth 2020, XV. international scientific conference, Banská Štiavnica. Info

15 - 19 JÚN "The 5th Anniversary of "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium" WMCAUS 2020, Prague Info

17 - 19 JÚN XXXVII. Přehradní dny 2020, Ústí nad Labem. Info

27 JÚN 06 JÚL XXth International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020, Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management, Albena, Bulgaria. Info

06 - 10 JÚL PUB Summer School - Runoff Predictions in Ungauged Basins, TU Wien. Info

31 AUG - 04 SEPT 4th European Conference on Flood Risk Management, Science and practice for an uncertain future, Budapest, Hungary. Info

10 - 11 SEPT Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2020, Košice. Info
geokarto_2020_cirkular1.pdf geokarto_2020_cirkular1.pdf (273,35 kB)

17 - 19 SEPT 3rd edition of world congress on Geology and Earth Science, Rome, Italy Info

18 - 19 SEPT "Euro Global Climate Change Conference", EGCCC, Paris, France Info

23 - 25 SEPT 18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Elba Island, Italy Info
erb2020_first_announcement.pdf erb2020_first_announcement.pdf (3,04 MB)

14 OKT Malé vodné nádrže, na Novotného lávce, Praha.

14 DEC Seminář Adolfa Patery 2020, na Novotného lávce, Praha.

 

návrat späť >>