Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2019

 

13 jún 2019, Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov, 2. ročník EMaRT 2019, Bratislava.

emart_leaflet3.pdf emart_leaflet3.pdf (1,44 MB)

Info


14 - 16 June 2019, QUALITY 2019, 11th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Neum, Bosnia and Herzegovina

first_call_quality_2019.pdf first_call_quality_2019.pdf (834,53 kB)


17 - 21 June 2019, 4th World Multidisciplinary Civil Engineering Architecture Urban Planning Symposium WMCAUS 2019, Prague.

Info


18 jún 2018, Konferencia Sucho 2014 - 2018, Praha.

pozvanka_sucho.pdf pozvanka_sucho.pdf (255,76 kB)


1 - 5 July, Summer School - Runoff Predictions in Ungauged Basins (PUB), Vienna.

flyer_summer_school_pub_2019_electronic.pdf flyer_summer_school_pub_2019_electronic.pdf (613,41 kB)


7 - 18 July 2019, 27th IUGG General Assembly, Montreal, Canada.

Info


28 - 7 July 2019, 19th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & GeoSciences, SGEM GEOCONFERENCE 2019, Albena, Bulgaria.

Info


5 - 7 September 2019, 16th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, WMHE 2019, Skopje, Macedonie.

wmhe2019-brochure.pdf wmhe2019-brochure.pdf (611,82 kB)


9 - 13 September 2019, 5th Anniversary of annual "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium" - WMESS 2019, Prague (Czech Republic).

Info


8 - 9 október 2019, Konferencia s medzinárodnou účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019, Vyhne.

predbezna_prihlaska_na_konferenciu.docx predbezna_prihlaska_na_konferenciu.docx (15,7 kB)
vyhne_1cirkular.pdf vyhne_1cirkular.pdf (506,12 kB)

Info


24 október 2019, Seminár Aktivitivy v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019, Bratislava.

Info

abstrakt_meno_autora_avk_2019.doc abstrakt_meno_autora_avk_2019.doc (46,5 kB)
1_informacia_avk_2019.pdf 1_informacia_avk_2019.pdf (413,26 kB)


6 november 2019, 26. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA - RASTLINA - ATMOSFÉRA, ÚH SAV Bratislava

pozvanka_pd2019.pdf pozvanka_pd2019.pdf (193,07 kB)
zavazna_prihlaska_pd_2019.docx zavazna_prihlaska_pd_2019.docx (16,25 kB)


14 noveber 2019, Konferencia mladých odorníkov s medzinárodnou účasťou, SHMÚ Bratislava.

oznam_o_kmo_2019-1cirkular.pdf oznam_o_kmo_2019-1cirkular.pdf (693,28 kB)
prihlaska_na_kmo_2019_1.docx prihlaska_na_kmo_2019_1.docx (35,31 kB)


20 - 22 november 2019, XXIV. seminár IVANA POLIAČKA, TLMENIE ÚČINKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE, Nízke Tatry.

Info


25 - 27 November 2019, Conference Advances in Environmental Engineering AEE 2019, Ostrava.

Info

 

návrat späť >>