Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2017


27 June - 5 July 2017, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena Resort, Bulgaria.

Info


4 - 8 September 2017, World Multidisciplinary Oil, Gas & Energy Symposium - WMOGES 2017", Prague.

Info


6 - 8 September 2017, 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering (WMHE 2017), Primosten, Croatia.

Info


11 - 15 September 2017, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, Prage, CZE

Info


19 - 21 September 2017, SNOW AN ECOLOGICAL PHENOMENA, Slovak Bioclimatological Society Earth Science Institute of Slovak Academy of Sciences COST ES1404 Czech Bioclimatological Society, Smolenice Slovakia

Info

cost_es1404_conference_announcement.pdf cost_es1404_conference_announcement.pdf (447,31 kB)


10. - 11. október 2017, Manažment povodí a extrémne hydrologické javy, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Vyhne, hotel Sitno.

prihlaska_povodne.docx prihlaska_povodne.docx (16,72 kB)
manazment_povodi_a_extremne_hydrologicke_javy_2017_2cirkular_1.pdf manazment_povodi_a_extremne_hydrologicke_javy_2017_2cirkular_1.pdf (439,09 kB)


10. - 13. október 2017, Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, X. medzinárodná vedecko-odborná konferencia, Nizske Tatry. Info

1_cirkular_2017_geod.pdf 1_cirkular_2017_geod.pdf (481,63 kB)
abstract_scopus_surname_geod.docx abstract_scopus_surname_geod.docx (43,27 kB)
prihlaska_2017_geod.docx prihlaska_2017_geod.docx (39,71 kB)


8. november 2017, 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a DOD na ÚH SAV, Transport  vody,  chemikálií  a  energie v  systéme  pôda - rastlina - atmosféra, Bratislava

pozvanka_pd2017.pdf pozvanka_pd2017.pdf (439,97 kB)
zavazna_prihlaska_pd2017.docx zavazna_prihlaska_pd2017.docx (14,16 kB)


9. november 2017, Konferencia mladých odborníkov 2017, miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

pozvanka_a_prihlaska_na_kmo-2017.doc pozvanka_a_prihlaska_na_kmo-2017.doc (38,5 kB)
sprievodny_list_k_pozvanke_mladych_odbornikov_2017.doc sprievodny_list_k_pozvanke_mladych_odbornikov_2017.doc (30 kB)
statut_mladych_hydrologov_2017.doc statut_mladych_hydrologov_2017.doc (33 kB)
statut_mladych_meteorologov_a_klimatologov_2017.doc statut_mladych_meteorologov_a_klimatologov_2017.doc (33,5 kB)
statut_mladych_vodohospodarov_2017.doc statut_mladych_vodohospodarov_2017.doc (35 kB)


20. - 24. November 2017, WINE - 2017, International Symposium on the occasion of 40th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovakia

Info

invitation_wine_f_2017.pdf invitation_wine_f_2017.pdf (1,57 MB)


27 - 30  November 2017, The  International Conference SGEM GREEN Vienna 2017, Austria.

Info


28 - 30 November 2017, International Conference Advances in Environmental Engineering, AEE 2017, Ostrava, Czech Republic.

Info

invitation_aee_2017.jpg invitation_aee_2017.jpg (322,24 kB)


13 - 15 June 2018, 8th International Water Resources Management Conference of the International Association of Hydrological Sciences, Beijing, China.

Info

návrat späť >>