Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2018

 

30. máj 2018, Seminár "Suché období 2014-2017, vyhodnocení, dopady a opatření", Novotného lávka 5, Praha.

Info


5 - 7 jún 2018, Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018 - Energetika - Ekológia - Ekonomika, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare

Info


06 - 08 June 2018, 3rd International scientific technical conference, " Innovations in cartography and real estate management", Janów Lubelski, Poland.

Info


13 - 15 June 2018, 8th International Water Resources Management Conference of the International Association of Hydrological Sciences, Beijing, China.

Info


18 - 25 June 2018, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS, Prague, Czech Republic.

Info


20 - 22 jún 2018, XIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu Veda mladých 2018, Vinné, Slovensko.

Info


30 June - 09 July 2018, 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & Geo Sciences SGEM 2018, Albena, Bulgaria.

Info


03 - 07 September 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium -  WMESS, Prague, Czech Republic.

Info


06 - 07 september 2018, GeoKARTO 2018, konferencia z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie, Zvolen.

Info


1. október 2018, Seminář Adolfa Patery 2018 - "Extrémní hydrologické jevy v povodích", Novotného lávka 5, Praha.


10. október 2018, "Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází", Novotného lávka 5, Praha.


7. november 2018, 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava.

zavazna_prihlaska_pd_2018.docx zavazna_prihlaska_pd_2018.docx (16,4 kB)
pozvanka_pd2018.pdf pozvanka_pd2018.pdf (193,34 kB)


8. november 2018, Konferencia mladých odborníkov, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava.

prihlaska_na_kmo_2018.docx prihlaska_na_kmo_2018.docx (15,74 kB)
oznam_o_kmo_2018.pdf oznam_o_kmo_2018.pdf (405,24 kB)


20 - 21 november 2018, Vodné toky 2018, hotel Čergov, Hradec Králové.návrat späť >>