Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

GIS day 2020

18. novembra oslavujeme medzinárodný deň geografických informačných systémov - GIS day!

Katedra geodetických základov a Katedra vodného hospodárstva krajiny znovu združili sily pri organizácii tohto podujatia na popularizáciu geografických informačných systémov, geoinformatiky a geografie.

Tento rok oslavujeme GIS Day na SvF online a tešíme sa na odborníkov, ktorí nám trochu viac priblížia praktické vedomosti v používaní geografických informačných systémov v praxi.

V rámci programu sa môžete tešiť na prednášky a workshopy.

Nový link na podujatie (MS Teams): https://bit.ly/3pFWz2s

Postup pripojenia (odporúča sa cez webový prehliadač):

krok_1.png
krok_2.png
krok_3.png

 

Kontakt na technickú podporufb.kgza@gmail.com, online: jitsi.geodesy.space/GISdayNaSvF-help

Hodnotenie podujatia: https://forms.gle/MmNgD8ZtahAhY4jG8

 

Program GIS day na SvF:

1 blok prednášok
14:30 - 14:40 - Milica Aleksić, (KVHK, SvF) - privítanie
14:40 - 15:00 - Tomáš Dekan (GKÚ) - "Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR"
15:00 - 15:20 - Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV) - "GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning"
15:20 - 15:45 - Martin Dobiaš (Lutra Consulting) - "O projekte QGIS"
do 16:10 - Q&A blok, prestávka

2 blok prednášok
16:10 - 16:30 - Martin Mišík (DHI), Jozef Stoklasa (DHI) - "Využitie nástrojov GIS na prípravu podkladov pre manažment povodňového rizika"
16:30 - 16:50 - Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962), Peter Piesecký
(AMAVET klub č. 962): Projekty Missing Maps Slovakia a GISkola
16:50 - 17:15 - Q&A blok a uzavretie prezentačnej časti

Workshopy
17:15 - 18:00 - Martin Maretta (Esprit) - "Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS"
18:00 - 18:45 - Tibor Lieskovský (KGZA, SvF) - "Pohrajme sa s LIDAROM"
18:45 - 19:30 - Vladimír Stromček (EMIS s.r.o., Trnava), Miroslav Hrćan, (EMIS s.r.o., Trnava) - "Spracovanie a zdieľanie údajov z diaľkového prieskumu Zeme"
19:30 - Ukončenie oslavy GIS Day na SvF

(ak nastanú technické komplikácie pri vysielaní je možný časový posun)

Novinky môžete sledovať aj na FB.