Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Vláda schválila prvé operačné programy

Vláda odsúhlasila prvé operačné programy. V nasledujúcich rokoch budeme čerpať fondy na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti a na ochranu životného prostredia, kde bude k dispozícií cca 7 miliárd eur.

Hlavnými cieľmi OP životného prostredia je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, aktívne sa adaptovať na zmenu klímy a podporiť energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo. Prioritu dostali opäť protipovodňové opatrenia - čistenie riek, úprava brehov..... Pokračovať sa bude v budovaní kanalizácie, a ČOV v obciach nad 2000 ľudí.


Viac informácii nájdete tu.