Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Svetový deň vody 2015

Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferenci v brazílskom meste Rio de Jeinero. Svetový deň vody sa oslavuje od roku 1993 a to každoročne 22. marca. V tento deň sa jednotlivé krajiny venujú aktivitám, ktoré majú za cieľ informovať verejnosť o význame vody. Na aktivitách podporujúcich ochranu vodných zdrojov zeme a Svetový deň vody sa podieľa viacero organizáci ako napr. FAO, WHO, UNICEF a ďalšie.


Témou Svetového dňa vody 2015 je "Voda a udržateľný rozvoj" a cieľom je poukázať na vzájomnú súvislosť a prepojenie vody a udržateľného rozvoja.


návrat späť >>