Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Medzinárodný deň Dunaja

29. jún 1994 - v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.

Je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004.

Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Aj na slovenskom úseku Dunaja bude prebiehať niekoľko akcií, napr.

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1002

 

https://slnovratnadunaji.sk/