Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Konferencia mladých odborníkov 2018

Dňa 8. novembra 2018 sa konala konferencia mladých odborníkov v odboroch:

  • meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia,
  • hydrológia a
  • vodné hospodárstvo.


Ocenené príspevky v jednotlivých sekciách

Hydrológia:

Hotový, Ondřej - UK Praha, Přírodovědecká fakulta Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: časová a prostorová variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace.

Knoppová Kateřina - ČHMÚ Brno Runoff Prophet | Nástroj pro dlouhodobé hydrologické prognózy v podmínkách změny klimatu.

Kotríková, Katarína - SHMÚ BA Posúdenie využitia multikriteriálnej optimalizačnej funkcie pri modelovaní vodnej hodnoty snehu.


Vodné hospodárstvo:

Ivanová, Lucia - STU BA, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie How effective is the removal of the micropollutants at the wastewater treatment plants?

Janík, Adam - Svf STU BA, Katedra vodného hospodárstva krajiny Štúdia protipovodňových opatrení obce Veľká Lúka.

Paseka Stanislav - VUT Fsv ÚVHK, Brno Stanovení retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot.


Meteorológia a klimatológia:

Brziak, Adam - Svf STU BA, Katedra vodného hospodárstva krajiny Návrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím 3D tlače.

Piskala, Vladimír - UK Praha, Přírodovědecká fakulta Jak se během 20. století změnila cirkulace na severní polokouli?

Štefánik, Dušan - SHMÚ BA Cezhraničný prenos koncentrácií znečisťujúcich látok na území Slovenska.Hlavným organizátorom podujaktia je Slovenský hydrometeorologický ústav.