Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Vodné hospodárstvo

Harmonogram predmetu Vodné hospodárstvo, šk. rok 2018/2019

harmonogramvh_leto2019_navrh.pdf harmonogramvh_leto2019_navrh.pdf (75,43 kB)Materiál na cvičenia

Kvantitatívna vodohospodárska bilancia (zadanie č.1)

 • Tabuľka č. 1 - Prekročenie priemerných mesačných prietokov (povodie rieky Hron)
 • Tabuľka č. 2 - Vybrané hydrologické údaje v povodí Hrona

Evidenčný súbor užívateľov a bilančných profilov

 • Metodika spracovania vodohospodárskej kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie
 • Tabuľka č. 3 - Vodohospodárska bilanicia povrchových vôd v povodí Hrona

Tabuľky na stiahnutie

tab_1_podklady_qp_hron.pdf tab_1_podklady_qp_hron.pdf (8,35 MB)
tab_2_hydrologicke_podklady.pdf tab_2_hydrologicke_podklady.pdf (82 kB)
metodika_svhb.pdf metodika_svhb.pdf (263,69 kB)
tab_3_hron_bilancie_notepad.txt tab_3_hron_bilancie_notepad.txt (101,15 kB)

- prezentacia
bilancie_cviko.pdf bilancie_cviko.pdf (837,33 kB)

Dynamické modelovanie (zadanie č. 2)

dynamicke_programovanie.pdf dynamicke_programovanie.pdf (358,56 kB)

Lineárne modelovanie (zadanie č. 3)

linearne_programovanie.pdf linearne_programovanie.pdf (190,04 kB)Podklady na skúšku (na stiahnutie)

 • povinné čítanie

5572-vtei-cislo-4-16.pdf 5572-vtei-cislo-4-16.pdf (6,7 MB)
ecvp_brozura.pdf ecvp_brozura.pdf (9,51 MB)
koncepcia_2027.doc koncepcia_2027.doc (220 kB)
legislativa_voda_2019.pdf legislativa_voda_2019.pdf (362,16 kB)
ms_za_rok_2016.docx ms_za_rok_2016.docx (1,16 MB)
stav_vod_a_vpvps_informacna_brozura.pdf stav_vod_a_vpvps_informacna_brozura.pdf (3,51 MB)
vodneplanovanie.pdf vodneplanovanie.pdf (15,47 MB)Literatúra

 • Koncepcia

h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf (653,17 kB)
koncepcia_2027.doc koncepcia_2027.doc (220 kB)
navrh-orientacie-zasad-a-priorit-vodohospodarskej-politiky-sr-do-roku-2027.pdf navrh-orientacie-zasad-a-priorit-vodohospodarskej-politiky-sr-do-roku-2027.pdf (402,32 kB)
nova_koncepcia_do_vlady.zip nova_koncepcia_do_vlady.zip (163,49 kB)
orientacia-zasady-priority-vodohosp-politiky-sr-do-r-2027_po-oprave-tlacovej-chyby.pdf orientacia-zasady-priority-vodohosp-politiky-sr-do-r-2027_po-oprave-tlacovej-chyby.pdf (1,63 MB)

 • Legislatíva

legislativa_voda_2019.pdf legislativa_voda_2019.pdf (362,16 kB)
mzp_voda_web.docx mzp_voda_web.docx (11,22 kB)
ochrana_povodne_zakonypreludi_sk_7_2010_zz_20180101.pdf ochrana_povodne_zakonypreludi_sk_7_2010_zz_20180101.pdf (825,76 kB)
zakonovodach_zakonypreludi_sk_364_2004_zz_20190102.pdf zakonovodach_zakonypreludi_sk_364_2004_zz_20190102.pdf (1,09 MB)
zoznam-ozp-1712019.pdf zoznam-ozp-1712019.pdf (573,59 kB)

 • Medzinárodné plánovanie

1stdfrmp-final_1.pdf 1stdfrmp-final_1.pdf (7,01 MB)
danube-declaration2016.pdf danube-declaration2016.pdf (214,47 kB)
drbmp-update2015.pdf drbmp-update2015.pdf (3,7 MB)
managementplansbrochure2015.pdf managementplansbrochure2015.pdf (6,67 MB)

 • Modrá správa

modra-sprava-2012-anglicka.pdf modra-sprava-2012-anglicka.pdf (762,3 kB)
modra-sprava-2012-slovenska.pdf modra-sprava-2012-slovenska.pdf (1,89 MB)
ms_za_rok_2014.pdf ms_za_rok_2014.pdf (2,58 MB)
ms_za_rok_2015.pdf ms_za_rok_2015.pdf (2,12 MB)
ms_za_rok_2016.pdf ms_za_rok_2016.pdf (2,34 MB)

 • OSN UNESCO

the_sustainable_development_goals_report_2016.pdf the_sustainable_development_goals_report_2016.pdf (8,85 MB)
wwdr_2019_standard.pdf wwdr_2019_standard.pdf (19,88 MB)
21252030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf 21252030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf (368,96 kB)
bws2016_messages_policy_recommendations.pdf bws2016_messages_policy_recommendations.pdf (621,74 kB)
ihp20142020.pdf ihp20142020.pdf (997,66 kB)
minister-deklaratiask.pdf minister-deklaratiask.pdf (164,82 kB)
spravaonsvoda2019.pdf spravaonsvoda2019.pdf (25,26 MB)

 • Povodňová smernica a zákon

the_sustainable_development_goals_report_2016.pdf the_sustainable_development_goals_report_2016.pdf (8,85 MB)
wwdr_2019_standard.pdf wwdr_2019_standard.pdf (19,88 MB)
21252030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf 21252030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf (368,96 kB)
bws2016_messages_policy_recommendations.pdf bws2016_messages_policy_recommendations.pdf (621,74 kB)
ihp20142020.pdf ihp20142020.pdf (997,66 kB)
minister-deklaratiask.pdf minister-deklaratiask.pdf (164,82 kB)
spravaonsvoda2019.pdf spravaonsvoda2019.pdf (25,26 MB)

 • Rámcová smernica a plán

32000l0060-sk_ramcova_smernica_o_vode.doc 32000l0060-sk_ramcova_smernica_o_vode.doc (630 kB)
ecvp_brozura.pdf ecvp_brozura.pdf (9,51 MB)
plan_slovenska_fin.pdf plan_slovenska_fin.pdf (2,74 MB)
postupy-pre-posudzovanie-infrastrukturalnych-projektov-podla-cl-47-rsv-2000_60_es.pdf postupy-pre-posudzovanie-infrastrukturalnych-projektov-podla-cl-47-rsv-2000_60_es.pdf (1,06 MB)
stav_vod_a_vpvps_informacna_brozura.pdf stav_vod_a_vpvps_informacna_brozura.pdf (3,51 MB)
svavpvps_informacna_brozura.pdf svavpvps_informacna_brozura.pdf (3,51 MB)
vodneplanovanie.pdf vodneplanovanie.pdf (15,47 MB)

 • Sucho

h2odnota_je_voda_ap.pdf h2odnota_je_voda_ap.pdf (652,73 kB)
prilohy_h2odnota_je_voda_ap.pdf prilohy_h2odnota_je_voda_ap.pdf (1022,36 kB)

 • Vodný plán

mapy_sup_dunaj_11_42.pdf mapy_sup_dunaj_11_42.pdf (8,7 MB)
mapy_sup_dunaj_11_421.pdf mapy_sup_dunaj_11_421.pdf (8,7 MB)
mapy_sup_dunaj_43a_52.pdf mapy_sup_dunaj_43a_52.pdf (9,13 MB)
mapy_sup_dunaj_53_56.pdf mapy_sup_dunaj_53_56.pdf (9,2 MB)
mapy_sup_dunaj_57_64.pdf mapy_sup_dunaj_57_64.pdf (3,52 MB)
mapy_visla.pdf mapy_visla.pdf (8,84 MB)
prilohy_sup-dunaj.pdf prilohy_sup-dunaj.pdf (7,35 MB)
riziko.pdf riziko.pdf (2,85 MB)
vodny-planslovenska-2015_sup-dunaja-sup-visly.pdf vodny-planslovenska-2015_sup-dunaja-sup-visly.pdf (11,04 MB)