Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Vedenie katedry

VEDÚCA KATEDRY:


prof. Ing. Silvia KOHNOVÁ, PhD.

Tel.:  + 421 2 59 274 623,    e-mail: silvia.kohnova@stuba.sk

 


ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEJ KATEDRY:

 

Ing. Michaela DANÁČOVÁ, PhD.

Tel.:  + 421 2 59 274 627,    e-mail: michaela.danacova@stuba.sk

 

 

TAJOMNÍK KATEDRY:

 

Ing. Roman VÝLETA, PhD.

Tel.:  + 421 2 59 274 727,    e-mail: roman.vyleta@stuba.sk

 


 

SEKRETARIÁT:

 

Ing. Marcela MALIARIKOVÁ
Tel.:  + 421 2 59 274 498,    e-mail: marcela.maliarikova@stuba.sk

 

 


 

hore >>