Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bývalí členovia

V minulosti na katedre pôsobili.

 

Profesori:

prof. Ing. Štefan Bella, akademik ČSAV (1942 - 1952)

prof. Ing. Dr. Oto Dub, DrSc. akademik ČSAV a SAV (1951 - 1974) Menovaný pre odbor: Hydrológia a hydraulika

prof. Ing. Július Šoltész, CSc. (1951 - 1991) Menovaný pre odbor: Hydromeliorácie

prof. Ing. Lukáš Macura, DrSc. (1955 - 1980) Menovaný pre odbor: Úprava tokov a vodné cesty

prof. Ing. Milan Dzubák, CSc. (1951 - 1959) a (1981 - 1991) Menovaný pre odbor: Hydrológia a vodné hospodárstvo

 

Docenti:

doc. Ing. Milan Raplík, CSc. (1954 - 1988) Menovaný pre odbor: Úpravy tokov

doc. Ing. Vladimír Heinige, PhD. (1955 - 2005) Menovaný pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Anna Tresová, PhD. (1957 - 2000) Menovaná pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Vladimír Velebný, PhD. (1959 - 2003) Menovaný pre odbor: Meliorácie

doc. Ing. Eva Klementová, PhD. (1967 - 2007) Menovaná pre odbor: Hydrológia a vodné hospodárstvo

doc. Ing. Jana Skalová, PhD. ( do 2017) Menovaná pre odbor: Meliorácie

 

Vo funkcii odborných asistentov na katedre pôsobili:

prof. Ing. Ján Benetin, DrSc. (1948 - 1950; 1952 - 1953)

prof. Ing. Ondrej Ťavoda, DrSc. (1948 - 1950)

Ing. Ján Stana (1950 - 1955)

Ing. Mikuláš Balco, DrSc. (1951 - 1953)

prof. Ing. Štefan Nosáľ, zaslúžilý umelec (1951 - 1953)

Ing. Aleš Svoboda, CSc. (1953 - 1960)

Ing. Ladislav Nemeš (1954 - 1956)

Ing. Igor Radčenko, CSc. (1961 - 1969)

Ing. Andrej Stančík, CSc.( 1961 - 1971)

Ing. Vincenc Straka (1961 - 1975)

Ing. Igor Bacúrik (1975 - 1995)

Ing. Ján Kavacký, CSc. (1978 - 1985)

Ing. Jozef Blaha, PhD. (1969 - 2010)

Ing. Vladimír Mosný (19XX - 200X)

Mgr. Oliver Horvát, PhD. (2008 - 2012)

Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (2009 - 2022)

 

Vo funkcii sekretárka pôsobili:

Anna Longauerová, Ida Malinčíková, Ľudmila Florišová, Zuzana Dobrovičová, Božka Cagalincová

 

Vo funkcii technik pôsobili:

Karol Šipoš, Pavel Molnár, Mária Ružovičová, Karol Verčík, Jana Skalová, Vladena Bubeníková, Alena Bučková, Alexander Hevesi

 

Vo funkcii remeselník:

Pavol Bachar, Karol Rehák, Ján Cservenka