Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Deň Dunaja

S cieľom upriamiť zvýšenú pozornosť na ochranu rieky Dunaj, pri príležitosti 10. výročia podpísania „Dohovoru", vyhlásila komisia na ochranu Dunaja 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja. Všetky podunajské krajiny sa zapájajú do spoločných osláv, organizujú sa aktivity pre odbornú, širokú laickú verejnosť. Ide hlavne o zdieľanie informácii o rieke Dunaj a potreba jej ochrany dostali do širšieho povedomia verejnosti.

Dnes je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov, je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.

Obyvatelia podunajských krajín, vrátane Slovenskej republiky, si aj v tomto roku pripomenú 29. júna Medzinárodný deň Dunaja.