Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Medzinárodný deň Dunaja

29. jún je Medzinárodný deň Dunaja. Všetky podunajské krajiny sa zapájajú do spoločných osláv, organizujú sa aktivity pre odbornú, širokú laickú verejnosť. Ide hlavne o zdieľanie informácii o rieke Dunaj a potrebu jej ochrany.
V súčasnosti je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov, je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.
Na Slovensku sme v tomto roku oslávili na Devíne, kde bol na sútoku Dunaja s Moravou pre verejnosť a predovšetkým malých žiakov pripravený pestrý sprievodný program.